חידת המנהלת

מתי חגגו לראשונה את חג החנוכה?

את התשובות עליכם להכניס למעטפה סגורה ולרשום את שמכם וכתתכם, ולהכניס לתיבת המתמטיקה בחדר המורים.

בהצלחה!

רנה רביד

מנהלת בית הספר