חידת המנהלת

חידת המנהלת :
מתי התחילו לחגוג ולציין את חג החנוכה ? תשובות כתובות ניתן להביא לבית הספר ולמסור בתיבת חידת החשבון .בהצלחה!